Ειδήσεις

Printing Awards

Νέα βραβεία για τις Ελληνικές επιχειρήσεις Εκτύπωσης

την 8 Οκτωβρίου, 2019

Η Boussias Communications μαζί με την HELGRAMED, την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, διοργανώνουν τα “Printing Awards”, τα βραβεία εκτύπωσης τα οποία έρχονται να επιβραβεύσουν την τελειότητα και την καινοτομία στις Εκτυπώσεις.

Τα Printing Awards ξεκινούν με σκοπό να αναδείξουν τους πρωτοπόρους στη σύγχρονη Εκτύπωση, τις Γραφικές Τέχνες και την Τυπογραφία.
Τα βραβεία διοργανώνονται για πρώτη φορά από την Boussias Communications με τη συνεργασία της HELGRAMED και τελούν υπό την αιγίδα της INTERGRAF. Επιπλέον,  υποστηρίζονται και από άλλους σχετικούς φορείς του κλάδου, όπως ο ΣΥΒΙΠΥΣ, ο ΣΕΜΕΕ και ο ΕΛΣΕΤ, ενώ, μεταξύ των χορηγών επικοινωνίας είναι και το GRAPHICA NEWS.

Τα νέα βραβεία διακρίνονται σε 4 βασικούς πυλώνες βράβευσης και 60 επιμέρους κατηγορίες, αναδεικνύοντας την επένδυση των επιχειρήσεων του κλάδου σε εξειδικευμένες και ποιοτικές υπηρεσίες.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των βραβείων είναι ο Δρ. Αναστάσιος Πολίτης, καθηγητής Γραφικών Τεχνών και αντιπρόεδρος της HELGRAMED, ο οποίος δήλωσε για τα νέα βραβεία:
«Ξεκινούμε για πρώτη χρονιά φέτος αυτή την προσπάθεια, με σκοπό να αναδείξουμε και να επιβραβεύσουμε τους πρωτοπόρους στη σύγχρονη εκτύπωση, τις Γραφικές Τέχνες και την Τυπογραφία, δηλαδή τις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες μέσα στην ύφεση και παρά το γενικό αρνητικό κλίμα και την οικονομική συρρίκνωση των τελευταίων ετών, εκπροσώπησαν και συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον κλάδο επάξια, επενδύοντας σε ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες και διατηρώντας θέσεις εργασίας.
Εφόσον τα βραβεία θεσμοθετηθούν, θα έχουμε κάνει το πρώτο σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός σημείου αναφοράς, όπου όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου θα μπορούν με τη συμμετοχή τους, δηλαδή υποβάλλοντας τα έργα τους, να συμβάλουν στην αποτύπωση της δυναμικής και της ποιότητας της ελληνικής τυπογραφίας

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις 60 κατηγορίες βράβευσης από εδώ.