GRAPHICANEWS

Αρθρογραφία

Packaging Printing 4.0

Εκτύπωση Συσκευασίας 4.0.

την 19 Απριλίου, 2021
_

Η Ψηφιοποίηση και ο αντίκτυπός της στη βιωσιμότητα, την ευελιξία και την ανάπτυξη.

Η παγκόσμια αγορά εκτύπωσης συσκευασιών αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 3% ετησίως έως το 2023. Οι παράγοντες αυτής της αύξησης είναι η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, η αυξανόμενη αστικοποίηση και η αυξανόμενη αγοραστική δύναμη στις αναδυόμενες αγορές, καθώς και η τάση προς ολοένα και μικρότερα νοικοκυριά στις βιομηχανικές χώρες.

Ως εκ τούτου, η εκτύπωση συσκευασιών παραμένει το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα της βιομηχανίας των Γραφικών Τεχνών.
Μεγάλη ώθηση στη ζήτηση για συσκευασίες προέρχεται από τα ίδια τα brands και το λιανεμπόριο που επιζητούν πλέον οικολογικά βιώσιμες συσκευασίες.
Επίσης, οι βιομηχανίες τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων θεωρούνται εξίσου μεγάλοι παίκτες στην αγορά, συνεισφέροντας σημαντικά στην αύξηση της παραγωγής των εκτυπωτικών εταιρειών συσκευασίας, ακόμη και σε περιόδού κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.

Packaging printing growth

εικ. 01 Αύξηση του όγκου παραγωγής εκτυπώσεων παγκοσμίως ανά κατηγορία (σε δισ. Ευρώ)

Ωστόσο, οι θετικές προοπτικές ανάπτυξης συμβαδίζουν με αυξανόμενες απαιτήσεις. Στο άρθρο αυτό αναλύονται οι βασικές τάσεις και προκλήσεις και παρουσιάζονται τεχνολογίες και λύσεις για την επιτυχή διαμόρφωση του μέλλοντος της εκτύπωσης συσκευασιών.

Αποτελεσματικότερη διαχείριση της αυξανόμενης πολυπλοκότητας

Η δυναμική της συσκευασίας και της εκτύπωσης ετικετών συνεχίζει να αυξάνεται. Οι κινητήριες δυνάμεις αυτής της αύξησης που αναφέραμε νωρίτερα απαιτούν διαφοροποίηση, μικρότερους χρόνους παράδοσης και κύκλο ζωής των προϊόντων συσκευασίας, καθώς και νομικές απαιτήσεις.

Η τάση για εξατομίκευση, και συνεπώς για μεγαλύτερη ποικιλία εργασιών, και τα μειωμένα τιράζ ήταν ήδη ορατά στη βιομηχανία τροφίμων τα τελευταία χρόνια. Αυτό αύξησε την ανάγκη για πιο αποτελεσματικές διαδικασίες παραγωγής. Το ζητούμενο είναι η καθιέρωση απλοποιημένων διαδικασιών μέσω δικτυωμένων ροών εργασίας και αυτοματισμών και, ενόψει της αυξανόμενης έλλειψης εργατικού δυναμικού με ειδικές δεξιότητες, η ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης.

Σε ότι αφορά στον τομέα φαρμάκων, αυτός εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο προς την έγκαιρη παραγωγή. Αυτό οφείλεται στα μειωμένα τιράζ με μικρότερους χρόνους παράδοσης και μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Οι κινητήριοι παράγοντες είναι εδώ τα ποικίλα μεγέθη συσκευασιών, οι διαφορετικές δοσολογίες, η μεγαλύτερη εστίαση σε ειδικά φάρμακα τα οποία διατίθενται σε μικρές παρτίδες παραγωγής (π.χ. ορφανά φάρμακα), μαζί με τον αυξανόμενο αριθμό διαφορετικών γλωσσών και εκδόσεων για κάθε χώρα.

Τα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά σκευάσματα (OTC - Over The Counter) θέτουν υψηλές απαιτήσεις στο φινίρισμα των συσκευασιών τους. Καθοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας αυτών των προϊόντων στα σημεία πώλησης (φαρμακεία) είναι η εμφάνιση και η αίσθηση της συσκευασίας.
Οι συσκευασίες αυτές χρειάζονται ιδιαιτέρως αποτελεσματικές, οικονομικές και γρήγορες μεθόδους παραγωγής. Επομένως, η φύρα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερη. Δεν αρκεί απλώς η παραγωγή να είναι γρήγορη, πρέπει να είναι και οικονομική. Σε αυτό συμβάλει η τεχνολογία ροής εργασίας Push-to-Stop της Heidelberg η οποία μειώνει την ανθρώπινη παρέμβαση και ελέγχει πλήρως την παραγωγική διαδικασία.
Η προσέγγιση Push-to-Stop της Heidelberg καθιερώνεται επίσης όλο και περισσότερο στον τομέα εκτύπωσης συσκευασιών.
Η λειτουργία κατευθυνόμενης εκτύπωσης καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαδικασία προετοιμασίας χρησιμοποιώντας τη συντομότερη διαδρομή. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι χειροκίνητες παρεμβάσεις κι έτσι παρέχεται η δυνατότητα για παραγωγή σύνθετων εργασιών με γρήγορο, οικονομικό και ευέλικτο τρόπο σε σταθερά υψηλή ποιότητα.
Έννοιες όπως η «έγκαιρη παραγωγή» ή «αποθέματα προμηθευτή» θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν στην εκτύπωση συσκευασιών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για τη δημιουργία βελτιώσεων στην απόδοση μέσω πιο λιτών διαδικασιών ή την εξάλειψη της διατήρησης αποθεμάτων.