Graphicanews

Αρθρογραφία

ONYX STUDY ON DATA

Έρευνα: Γιατί οι τυπογράφοι χρειάζονται τα δεδομένα για τη λήψη σωστών αποφάσεων.

την 1 Δεκεμβρίου, 2021
-

Τα τελευταία χρόνια, οργανισμοί από όλο τον κόσμο έσπευσαν να εκμεταλλευθούν τη χρήση των δεδομένων (data) ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, να μειώσουν τα κόστη τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Είναι ενδιαφέρον ότι η πανδημία του COVID-19 αύξησε αυτή τη δραστηριότητα καθιστώντας τα δεδομένα πιο σημαντικά από ποτέ για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Τι σημαίνει όμως αυτό ακριβώς; Και πώς μπορούν οι πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης (PSPs - Print Service Providers) να επωφεληθούν από τα δεδομένα για τη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων;

Ενώ για ορισμένες επιχειρήσεις εκτυπώσεων η πρόσβαση στα δεδομένα είναι από μόνη της μια πρόκληση, άλλες που έχουν ήδη πρόσβαση σε αυτά δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να τα εκμεταλλευτούν.

Στο άρθρο που δημοσίευσε η εταιρεία λογισμικών για τις Γραφικές Τέχνες ONYX, και το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ, αναλύονται οι πρόσφατες τάσεις του κλάδου που έχουν ωθήσει τις σύγχρονες επιχειρήσεις εκτύπωσης στην ανάγκη να καθοδηγούνται από τα δεδομένα.

Επίσης, στο άρθρο αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να συλλέγονται και να μετρώνται τα δεδομένα, καθώς και ποια δεδομένα πρέπει να ελέγχονται.

Με τη σταθερή εισροή νέων και αξιοποιήσιμων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators ή σε συντομογραφία KPIs) στα οποία έχουν πλέον πρόσβαση οι τυπογράφοι, το άρθρο περιγράφει μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους η συλλογή δεδομένων μπορεί να συμβάλει στη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Πρόσφατες τάσεις του κλάδου

Μιλώντας για τις πρόσφατες τάσεις της βιομηχανίας των εκτυπώσεων ευρείας διάστασης, είναι αδύνατο να αγνοήσουμε τον αντίκτυπο που είχε η πανδημία του COVID-19 στη βιομηχανία των Γραφικών Τεχνών.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου ήταν ήδη υπό πίεση στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές και κερδοφόρες και η πανδημία τις δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο στο να πετύχουν τους στόχους τους.
Ο κορωναϊός όμως έχει κάνει περισσότερα από το να “στριμώξει” τα περιθώρια κέρδους. Έχει επιταχύνει ορισμένες τάσεις, όπως η αυτοματοποίηση της παραγωγής, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη παροχή νέων υπηρεσιών και έδωσε την ευκαιρία στους τυπογράφους να ξαναδούν πώς λειτουργεί η επιχείρησή τους και εάν είναι αρκετά αποτελεσματική με τον τρόπο που δουλεύει.

Για πολλούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εκτύπωσης, υπάρχει η ανάγκη να επεκταθούν και να προσφέρουν περισσότερα με… λιγότερα. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη για γρήγορες, αξιόπιστες, αυτοματοποιημένες και εύχρηστες λύσεις που δεν απαιτούν ειδική εκπαίδευση.

Σε πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη σε τυπογράφους (μεταξύ Μαρτίου 2020 και Ιουνίου 2021), το 69% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα μπορούσε να βελτιώσει την εσωτερική απόδοση της επιχείρησής του αυξάνοντας την αυτοματοποίηση και τα χρησιμοποιήσιμα δεδομένων.

Σε ότι αφορά στην αυτοματοποίηση, ο όρος από μόνος του μπορεί να φαντάζει “χαοτικός” για ορισμένους, καθώς απαιτούνται διαφορετικά επίπεδα αυτοματισμού βάσει της εξειδίκευσης της κάθε επιχείρησης και του πελατολογίου της.
Για τους περισσότερους πελάτες της ONYX που δραστηριοποιούνται στις εκτυπώσεις ευρείας διάστασης, αυτοματοποίηση σημαίνει: μείωση χρόνου, λιγότερα λάθη, αύξηση της παραγωγικότητας με τα ίδια εργαλεία και κατά συνέπεια αύξηση της κερδοφορίας τους. Για αυτούς, η αυτοματοποίηση είναι πρωταρχικής σημασίας γιατί βοηθά στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Μερικά παραδείγματα των παραπάνω είναι:
• Ρύθμιση αυτοματοποιημένων ροών εργασίας εκτύπωσης ώστε να μειωθεί η χειροκίνητη επαφή
• Αυτοματοποίηση της παραγγελιοληψίας από σύστημα παραγγελιών ή μέσω εφαρμογών web2print
• Αυτόματη εκτέλεση εργασιών εκτύπωσης βάσει κοινών χαρακτηριστικών όπως: μέγεθος σελίδας, φινίρισμα κ.λπ.
• Εφαρμογή αυτοματοποιημένων ελέγχων διαχείρισης χρώματος για το συγχρονισμό και την εφαρμογή ρυθμίσεων διαχείρισης χρώματος σε πολλαπλές συσκευές εκτύπωσης
• Προσθήκη σημείων κοπής/χάραξης που αναγνωρίζονται αυτόματα από τα λογισμικά σχεδίασης και στη συνέχεια εφαρμογή barcodes στις εκτυπωτικές εργασίες για απρόσκοπτη ροή εργασίας εκτύπωσης και κοπής/χάραξης.

Ενώ το είδος και ο βαθμός αυτοματισμού που εφαρμόζει το κάθε τυπογραφείο διαφέρει, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την τοποθεσία της, τις προσφερόμενες υπηρεσίες κ.λπ., ένα καλό πρώτο βήμα είναι η κατανόηση των προβλημάτων της παραγωγής, όπως τα σημεία συμφόρησης, η σπατάλη υλικών, τα σημεία χειροκίνητης παραγωγής και η διαχείριση του κόστους.

Τα λογισμικά αυτοματισμού που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά μπορούν να μειώσουν τα παραπάνω προβλήματα και να προσφέρουν καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι πως τους τελευταίους 18 μήνες η ONYX είδε πως οι τυπογράφοι κατάφεραν να επωφεληθούν οικονομικά από την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και των διαδικασιών τους. Πολλοί, καθώς προσβλέπουν σε μία μετά covid χρονιά, αναβάθμισαν τα λογισμικά τους τόσο για να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους όσο και για να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους.

Πώς λοιπόν σχετίζονται αυτές οι τάσεις με τα δεδομένα;
Η ιδέα του αυτοματισμού, της μείωσης του κόστους και η εσωτερική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, εγείρουν ένα ακόμη ερώτημα: Πώς οι τυπογράφοι ανακαλύπτουν πού μπορούν να βελτιωθούν και σε τί να επενδύσουν; Ποιες πληροφορίες είναι αυτές που θα τους βοηθήσουν να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία αυτοματισμού ή άλλες λύσεις για τη βελτίωση των εκτυπωτικών και επιχειρηματικών λειτουργιών τους; Το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι να κατανοήσουν γιατί τα δεδομένα είναι σημαντικά.