Ειδήσεις

Xeikon DuraCure Technology

Panther DuraCure: Νέα μέθοδος στερεοποίησης μελάνης

την 4 Απριλίου, 2019

Η Xeikon δημιούργησε μία νέα τεχνολογία στερεοποίησης των Panther Cure UV μελανιών της την οποία ονομάζει DuraCure.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα μέθοδος υπόσχεται να βελτιώσει τις δυνατότητες των ψηφιακών μηχανών Xeikon Panther UV-inkjet σε πολλαπλά επίπεδα.
Η νέα τεχνολογία στερεοποίησης βελτιώνει τη γυαλάδα των μελανιών σε όλα τα χρώματα που έχουν τυπωθεί, αυξάνει την ανθεκτικότητά τους πάνω σε διάφορα υποστρώματα και καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια.

Στην καρδιά της νέας τεχνολογίας βρίσκεται ο συνδυασμός δύο διαφορετικών μεθόδων στερεοποίησης των μελανιών εκτύπωσης:
Αφενός αυτής με τη χρήση λαμπτήρων UV LED, των οποίων η ακτινοβολία έχει τη δυνατότητα να εισχωρεί βαθιά μέσα στα στρώματα μελάνης που έχουν τυπωθεί και να τα στερεοποιεί, και αφετέρου, την παράλληλη χρήση λαμπτήρων υδραργύρου οι οποίοι δημιουργούν ένα στέρεο «film» στην εξωτερική επιφάνεια της εκτύπωσης.
Ο συνδυασμός των δύο αυτών μεθόδων φωτισμού είναι που σύμφωνα με τη Xeikon θα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στους πελάτες της και η εταιρεία προχώρησε στην υποβολή αίτησης για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας.