Ειδήσεις

Kodak FPD

Η Kodak πουλάει το τμήμα Φλεξογραφίας

την 30 Οκτωβρίου, 2018

Η Kodak ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πώλησης του τμήματος Φλεξογραφικής εκτύπωσης Συσκευασιών (FPD).
Η εταιρεία έχει προσλάβει την τράπεζα UBS ως οικονομικό σύμβουλό της για την υλοποίηση της απόφασης.

Το συγκεκριμένο τμήμα παράγει και διαθέτει στο εμπόριο το σύστημα FLEXCEL NX για φλεξογραφική απεικόνιση, εκτυπώσεις, αναλώσιμα και συναφείς υπηρεσίες.
Τους τελευταίους δώδεκα μήνες, το τμήμα Φλεξογραφίας της Kodak σημείωσε έσοδα ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων και συνολικά κέρδη προ φόρων (EBITDA) ύψους 33 εκατομμυρίων δολαρίων.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το FPD παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 9% στα έσοδα και αύξηση κατά 18% του λειτουργικού κέρδους EBITDA. Το εν λόγω τμήμα απασχολεί σήμερα περίπου 300 άτομα προσωπικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης, η Kodak θα συνεχίσει να πραγματοποιεί επενδύσεις για το τμήμα, επεκτείνοντας την παραγωγική της ικανότητα, αναπτύσσοντας προηγμένη τεχνολογία και αυξάνοντας το προσωπικό της ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών.

"Μετά από την ολοκλήρωση της πώλησης, η βελτιωμένη κεφαλαιακή επάρκεια της Kodak θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε καλύτερα στις μηχανές που έχουμε παρουσιάσει, ενώ, παράλληλα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να παρέχουμε λύσεις για όλο τον κλάδο των εμπορικών εκτυπώσεων, του film και των υλικών" δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Jeff Clarke, CEO της Kodak.

Η εταιρεία αναμένεται να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των οικολογικών εκτυπωτικών πλακών SONORA, στην Inkjet εκτύπωση, στα λογισμικά ροής εργασίας και στο Brand Licensing (Διαδικασία εκχώρησης δικαιώματος χρήσης μίας μάρκας σε τρίτους για την παραγωγή προϊόντων).