Ειδήσεις

HELGRAMED

Αποτελέσματα Εκλογών 2019 της HELGRAMED

την 4 Απριλίου, 2019

Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ενημερώνει τα μέλη της ότι οι προγραμματισμένες εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και της Ελεγκτικής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2019 στο περίπτερο της Ένωσης (Νο. 112) στην έκθεση Graphica-EXPO 2019.

Από το Ενιαίο Ψηφοδέλτιο της εκλογικής διαδικασίας 23 - 24 Φεβρουαρίου 2019 εκλέχτηκαν κατά σειρά προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι παρακάτω:

1. Μάριος Τσιγώνιας
2. Γεώργιος Γαμπρέλλης
3. Αναστάσιος Πολίτης
4. Ευγενία Παγάνη
5. Χρήστος Κουτρουδίτσος
6. Πηνελόπη Γκουντάρα
7. Ανδριανή Γούτου

Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. και της Ελ. Επ. για την συγκρότησή τους σε σώμα.
Στη συνέχεια, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, κατά την σύγκλησή του την 27η Φεβρουαρίου 2019, από τον πρώτο πλειοψηφίσαντα Σύμβουλο κο Μάριο Τσιγώνια σύμφωνα με το καταστατικό.

Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση προέκυψε το παρακάτω σχήμα του διοικητικού συμβουλίου:

α) Πρόεδρος, ο κος Μάριος Τσιγώνιας
β) Αντιπρόεδρος, ο κος Γεώργιος Γαμπρέλλης
γ) Β΄ Αντιπρόεδρος, ο κος Αναστάσιος Πολίτης
δ) Γενική Γραμματέας, η κα Πηνελόπη Γκουντάρα
ε) Ταμίας, ο κος Χρήστος Κουτρουδίτσος
στ) Σύμβουλοι, οι κες Ευγενία Παγάνη και Ανδριανή Γούτου